Va astept cu drag la curs!!! „MENTOR MEDIARE”- EDIȚIA 2017 – Experientia docet – in curand :-)

„Daca vrei sa te dezvolti atunci petrece timp cu oameni extraordinari, viziteaza locuri frumoase, participa la evenimente interesante, citeste carti bune, asculta muzica de calitate.” – Elmer Towns.

„Mentor Mediare” iti ofera posibilitatea sa te dezvolti!

Pentru că la debutul meu in aceasta profesie am cautat raspunsuri si ajutor, acum, la acest eveniment, pentru prima data, voi trece din banca invatacelului, in linia formatorilor, fapt pentru care, mi-am propus să abordez problema actelor intocmite de mediator, in special elemente ce tin de mult ravnitul ACORD DE MEDIERE.

Vă invit, ca pe parcursul a două zile să fiti alaturi e mine. Va astept cu drag la curs!!!

 OBIECTIVE GENERALE  ALE CURSULUI

 “MODELE DE ACORDURI DE MEDIERE”

       Obiective de cunoastere – dobandirea cunostintelor teoretice si practice esentiale,  necesare mediatorului in vederea incheierii acordului de mediere.

Obiective de aplicare – formarea capacitatilor/aptitudinilor de a  interpreta corect si sistemic informatiile aflate in timpul medierii, de a identifica modalitatile de gestionare a conflictului prin metode ADR raportat la notiunile esentiale de drept, legislatia in vigoare si oportunitatea interventiei prin mediere.

Obiective de integrare – aptitudinea de aplicare a cunostintelor teoretice de drept esentiale la dezvoltarea capacitatii de formare profesionala prin mediere, abilitatea de a identifica oportunitatile juridice in rezolvarea conflictului prin procedura medierii, formarea unui stil propriu de mediere in deplina concordanta cu legislatia in vigoare.

 Cursul este organizat sub forma de activitati teoretico-practice interactive, instruirea in plan teoretic prin predare fiind corelata cu punerea in practica imediata a informatiilor acumulate. 

  

Strategii de formare utilizate /                                • aplicaţii teoretice;

Formele de organizare abordate:

• aplicaţii practice;

 

Activităţile frontale vor alterna cu activitatea pe grupe, în perechi şi cu activitatea individuală. Se vor folosi metode activ – participative: explicaţia, conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea, simularea, brainstorming, studii de caz, grile, protocol de observaţie, analize comparative, analiza produselor activităţii, modele orientative, chestionare, investigaţii, exerciţii practice, joc de rol.

 

FORME SI MODALITATI DE EVALUARE

Evaluarea iniţială privind cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea conceptelor utilizate.

Evaluare formativă, se va realiza pe parcursul derulării programului, prin observarea

directă, realizarea tematicilor individuale şi de grup.

Evaluarea finală, prin completarea fişei de evaluare. Strategii de evaluare: observarea

curentă a comportamentelor cursanţilor, protocol de observaţie, lista

de control/verificare, fişa de evaluare, completarea de chestionare,

lista de itemi, teste criteriale, auto/interevaluare, investigaţia.

 

Competenţe pe care le formează cursanţilor:

 • identificarea surselor de blocare şi/sau distorsionare a mesajului în procesul de comunicare, fapt ce duce la dificultati de redactare a acordului de mediere;
 • realizarea unei clasificări corecte a barierelor de comunicare, în funcţie de tipurile de comunicare şi după schema comunicării;
 • construirea de strategii de prevenire a noi conflicte, dupa ce s-a ajuns la un model de acord de mediere;
 • aplicarea tehnicii negocierii şi aplicarea tehnicilor de mediere în cazul unor conflicte puternice;
 • construirea structurii unui acord de mediere;
 • modele de acord de mediere;
 • identifice elementele esentiale la intocmirea acordului de mediere;
 • inteleaga notiunea, conditiile si efectele acordului de mediere;
 • dobandeasca abilitati de redactare si gestionare a documentelor cerute de legislatia in vigoare ;
 • recunoasca drepturile si obligatiile partilor aflate in conflict ;
 • sa identifice si sa utilizeze tehnici variate pentru imbunatatirea procesului de comunicare si negociere intre mediator si parti in vederea respectarii legislatiei in vigoare;
 • sa aiba capacitatea de a incheia un acord de mediere astfel incat prin acest act sa nu fie incalcata nici o norma juridica;

 La finalul cursului participantii:

 • vor intelege particularitatile rezolvarii unei dispute pe baza de interese si pot        distinge intre mediere si alte metode ADR (rezolvare alternativa a disputelor);
 •  vor fi  capabili sa identifice aspectele generale si particulare ale conflictului: definire concept, tipuri, dinamica, analiza conflictului;
 •  vor dobandi cunostinte privind cadrul conceptual necesar intelegerii si aplicarii medierii;
 •  isi vor dezvolta abilitatile de analiza de oportunitate privind utilizarea medierii pentru rezolvarea unei dispute;
 •  vor dobandi cunostinte necesare privind procesul de mediere, isi vor  dezvolta  abilitati de a pregati si conduce sedinta de mediere si in special de a redacta acordul de mediere;
 •  vor identifica elemente de etica si deontologie profesionala pentru a decide in cunostinta de cauza cu privire la procesul de mediere si vor dobandi abilitati pentru a-si mentine pozitia de neutralitate si impartialitate ca mediator;
 •  vor identifica modul de organizare a activitatii de mediere si vor dobandi abilitati de redactare si gestionare a documentelor cerute de lege referitoare la activitatea mediatorului;