Medierea – solutia conflictelor de munca

Medierea va ofera posibilitatea sa solutionati intr-o perioada de timp scurta conflictele de munca, sa transformati o situatie nefavorabila intr-o noua oportunitate si sa gasiti solutii pe termen lung. Legea nr.62/2011 a dialogului social reglementeaza un capitol distinct despre medierea si arbitrajul conflictelor de munca. Medierea nu trebuie confundata cu arbitrajul. Medierea este o negociere asistata si facilitate de catre mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

Ce inseamna conflict de munca? Potrivit Legii nr.62/2011 privind dialogul social conflictul de munca este: conflictul dintre angajati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca sau de serviciu. Conflictele de munca pot fi colective sau individuale”.

Conflictul colectiv de munca este conflictul de munca ce intervine între angajati si angajatori si are ca obiect începerea, desfasurarea sau încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de munca, iar conflict individual de munca este conflictul de munca ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca si raporturile de serviciu ale functionarilor publici, precum si din legi sau din alte acte normative.

Potrivit art.156 din Legea nr.62/2011, dreptul angajatilor de a declansa conflicte colective de munca in legatura cu inceperea, desfasurarea si incheierea negocierilor contractelor colective de munca este garantat de lege. Cu alte cuvinte, orice conflict de munca ce intervine intre angajati si angajatori in legatura cu inceperea, desfasurarea si incheierea negocierilor este un conflict colectiv de munca. Din dispozitia mentionata, rezulta ca aceste conflicte de munca pot fi determinate numai de neintelegerile dintre parti cu privire la negocierea si incheierea contractului colectiv de munca. De altfel, partile declanseaza negocieri colective, in principal pentru a incheia contracte colective de munca care sa stabileasca cel putin 2 obiective esentiale raportului de munca, si anume: conditiile de munca si salarizarea.

Un conflict colectiv de munca poate fi declansat in urmatoarele cazuri:

  • unitatea refuza sa inceapa negocierea unui nou contract colectiv de munca, in situatia in care nu exista un contract incheiat sau cel anterior a incetat;
  • unitatea nu este de acord cu revedicarile formulate de catre angajati.
  • Unitatea nu isi indeplineste obligatia prevazuta de lege de a incepe negocierea anuala obligatorie privind salariile, durata timpului de munca si conditiilor de munca.

Consider ca este important a face o precizare cu privire la negocierea unui contract colectiv de munca, si anume, in temeiul legii, negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati. Deci, in unitatile cu mai putin de 21 de salariati, negocierea nu are caracter obligatoriu. Astfel, partile sunt obligate sa declanseze procedura de negociere colectiva, insa nu sunt tinute sa incheie un contract colectiv de munca.

In practica, adesea se intampla ca, partile participante la negociere sa nu ajunga la o intelegere care sa se materializeze sub forma unui contract colectiv de munca. In aceasta situatie, este recomandat, ca partile sa apeleze la mediere pentru a detensiona situatia, pentru a se ajunge la un acord cu privire la solutionarea revedicarilor formulate, mediatorul avand o pozitie neutra fata de disputa dintre parti si poate sa le ajute sa gaseasca solutia finala.

De retinut, conflictele colective de munca se solutioneaza potrivit Legii nr.62/2011, prin conciliere, mediere sau arbitraj.Legiuitorul a avut in vedere faptul ca procedura concilierii conflictelor de munca este obligatorie, in timp ce medierea si arbitrajul sunt proceduri facultative. Partile pot hotara, prin consens, alegerea mediatorului sau arbitrului. Mediatorul este o  persoana apta sa faciliteze negocierile dintre parti si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile, in timp ce arbitrul se situeaza deasupra partilor si da o decizie finala.

Spre deosebire de conflictele colective de munca, care au ca obiect stabilirea conditiilor de munca si salarizarea cu ocazia negocierii contractelor colective de munca, conflictele individuale de munca au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca si raporturile de serviciu ale functionarilor publici, precum si din legi sau din alte acte normative.

De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de munca urmatoarele:

  • conflictele în legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca ori raportul de serviciu;
  • conflictele în legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale de munca ori a unor clauze ale acestora;
  • conflictele în legatura cu constatarea încetarii raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora;
  • masuri unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractului individual de munca.

Art.208 din Legea nr.62/2011 prevede ca: “conflictele individuale de munca se solutioneaza de catre instantele judecatoresti”, iar potrivit art. 178 alin.(2) : “Pentru medierea conflictelor individuale de munca sunt aplicabile prevederile art.73 alin.(2) din Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare”.

In concluzie, Legea nr.62/2011 constituie dreptul comun in materia conflictelor de munca, reglementand procedura medierii, ca solutionare amiabila a conflictelor de munca dintre angajati si angajatori, procedura stabilita si prin legea speciala – Legea nr.192/2006.

Solutionarea conflictelor de munca prin intermediul institutiei medierii aduce schimbari pozitive in dezvoltarea personala precum si in comunicarea si intelegerea reciproca a persoanelor participante la conflict. Aceasta conduce la schimbarea si intarirea bunelor relatii dintre oameni in general, atata timp cat medierea are ca scop si educarea societatii ca intreg.